Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech ICARUS         ICARUS research group

Non-peer reviewed Papers and science outreach Articles

QuickSearch:   Number of matching entries: 0.

Search Settings

Prats, X. 2005 (Mar). CNS/ATM: La gestió del tràfic aeri del futur. Enginy tècnic. Revista del col·legi oficial d'enginyers tècnics de telecomunicació de Catalunya (COETTC). Vol 5, Num 9. pp 18--19. Barcelona, Catalonia (Spain). In Catalan.
Keywords: CNS, ATM, science outreach.
Abstract: Amb el terme CNS/ATM (Communications, Navigation and Surveillancefor Air Traffic Management) s'engloben tots aquells sistemes de comunicacions,navegació i vigilància aèries amb tecnologia basada en satèl·lits,que estan destinats a fer front a problemes tan importants com el constant creixement del tràfic aeri, l'adaptació i la implantació de les noves tecnologies en aviació civil, l'harmonització dels sistemes de gestió de l'espai aeri entre diferents països i operadors i el cada vegada més important respecte al medi ambient.
BibTeX:
   @booklet{prats_05_cns-atm,
   author = {Xavier Prats},
   title = {CNS/ATM: La gestió del tràfic aeri del futur},
   howpublished = {Enginy tècnic. Revista del col·legi oficial d'enginyers tècnics de telecomunicació de Catalunya (COETTC). Vol 5, Num 9. pp 18--19},
   year = {2005},
   month = {Mar},
   address = {Barcelona, Catalonia (Spain)},
   note = {In Catalan}
   }
 
García-Fernández, M., Prats, X. & Orús, R. 2002 (Mar). La tecnologia del GPS. Theknos. Revista del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. Num 54. pp 18-20. Barcelona, Catalonia (Spain). In Catalan.
Keywords: GNSS, GPS, science outreach.
Abstract: Les tecnologies de posicionament global (GNSS o Global Navigation Satellite System) com el sistema rus GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) o l’americà GPS (Global Positioning System) han obert en els darrers anys un ampli ventall de possibilitats en diferents àmbits científico-tècnics. L’entrada en escena del sistema GNSS europeu, Galileo, posa de manifest la importància que estan adquirint les aplicacions basades en aquesta tecnologia i es fa necessari el reciclatge de molts professionals en aquest aspecte.
BibTeX:
   @booklet{garcia-fernandez_02_tecnologia,
   author = {Miquel García-Fernández and Xavier Prats and Raül Orús},
   title = {La tecnologia del GPS},
   howpublished = {Theknos. Revista del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. Num 54. pp 18-20},
   year = {2002},
   month = {Mar},
   address = {Barcelona, Catalonia (Spain)},
   note = {In Catalan}
   }
 

Last update: 14/04/2018 (Powered by JabRef).
ICARUS Research Group. Universitat Politecnica de Catalunya - BarcelonaTech.